Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Znanost

Znanstveni forum

Fakultetsko je vijeće Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku temeljem članka 31. Statuta i na prijedlog Povjerenstva za poslijediplomske studije na 3. redovitoj sjednici dana 14. prosinca 2006. godine donijelo Odluku o suglasnosti za osnivanjem Znanstvenog foruma Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Znanstveni forum predstavlja organizirani oblik aktivnosti asistenata, znanstvenih novaka i ostalih polaznika poslijediplomskih doktorskih studija u područjima znanstvenog usavršavanja, znanstvene prezentacije i stručnih aktivnosti, a čine ga svi djelatnici Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek u suradničkom zvanju (asistenti i znanstveni novaci) i svi polaznici poslijediplomskih doktorskih studija koje ustrojava i izvodi Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Na sastanku asistenata Fakulteta održanog dana 10. siječnja 2007. u Predsjedništvo Znanstvenog foruma izabrani su prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, kao član, Andrijana Eđed, dipl. ing. kao predsjednik te Sonja Petrović, dipl. ing. kao zamjenik predsjednika, a za zapisničara je imenovana Danijela Butko, dipl. ing.

Dana 4. travnja 2012. godine na sastanku asistenata Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilišta u Osijeku predsjedništvo Znanstvenog foruma predložilo je izbor novog predsjedništva te su jednoglasnom odlukom u novo predsjedništvo izabrani Boris Lukić, dipl. ing., kao predsjednik, Ivana Varga. mag. ing. agr., zamjenica predsjednika te Monika Tkalec, mag. ing. agr. kao zapisničarka.

Osnovni zadaci Znanstvenog foruma su organiziranje periodičnih aktivnosti u cilju poticanja znanstvene i stručne aktivnosti članova i omogućavanje polaznicima poslijediplomskih studija prikupljanje ECTS bodova za obvezne i izborne aktivnosti na poslijediplomskim doktorskim studijima pod nadzorom Znanstvenog foruma.

Područje rada Znanstvenog foruma:

 1. organiziranje javnih predavanja o temama doktorskog rada
 2. prikaz seminarskih radova u okviru doktorskog rada kao aktivnost iz grupe znanstvenog usavršavanja (1. grupa aktivnosti)
 3. organiziranje stručnih seminara (aktivnost iz grupe 4 – stručne aktivnosti)
 4. organiziranje okruglih stolova (aktivnost iz grupe 4 – stručne aktivnosti)
 5. organiziranje javnih tribina (aktivnost iz grupe 4 – stručne aktivnosti)
 6. organiziranje radionica
 7. organiziranje statističkih tečajeva
 8. organizacija Festivala znanosti
 9. izvještaji o sudjelovanju na znanstvenim skupovima
 10. izvještaji o usavršavanju na znanstvenoj ustanovi u RH ili inozemstvu
 11. izvještaji o aktivnostima projekata
 12. prikaz publiciranih radova – Klub publikacija („Journal Club“)
 13. organiziranje sportskih i društvenih aktivnosti
 14. ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 

U okviru Znanstvenog foruma djelatnici Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek mogu organizirati i druge znanstvene i stručne aktivnosti u koje osim djelatnika Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, mogu biti uključeni studenti preddiplomskih i diplomskih studija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, studenti, asistenti, znanstveni novaci i znanstveno-nastavni djelatnici drugih fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, kao i gosti s drugih sveučilišta iz Hrvatske ili inozemstva. Posebno značajan vid aktivnosti može se organizirati u području stručne suradnje s privredom, ali i u transferu znanosti i tehnologije u poljoprivrednu proizvodnju.