Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

Gorana Rašić

Telefon

+385 31 554 613


Gorana Rašić

Datum zapošljavanja na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti

09.01.2006

Radno mjesto

Stručna suradnica za stručno-administrativne poslove