Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

Bojana Brozović

Telefon

+385 31 554 896


Bojana Brozović

Znanstveno-nastavno/ nastavno/ suradničko zvanje

docentica

Datum zapošljavanja na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti

12.01.2008