Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Osiguranje kvalitete

Ured za kvalitetu

Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja sustavno provodi utvrđene karakteristične pokazatelje kvalitete, usklađeno sa Sveučilišnim centrom za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.

Ured prati kvalitetu studija na Fakultetu, koji obuhvaća praćenje cijelog studijskog programa za sva tri ciklusa obrazovanja: preddiplomski, diplomski i poslijediplomski; praćenje kvalitete izvođenja nastave; provodi istraživanje i anketiranje studenata i nastavnika o izvođenju nastave, nastavnim sadržajima, literaturi, uvođenje novih pristupa i oblika izvođenja nastave, ispitima, kompetencijama, komunikaciji s nastavnicima, informiranosti studenata o studijskom programu, utjecaju studenta na sadržaj studijskih programa, izvođenja nastave te radno opterećenje studenta-ECTS.

Ured provodi sustavnu analizu načina provjere znanja, polaganja ispita, uspješnosti studiranja, analizu mobilnosti u okviru Fakulteta i Sveučilišta i izvan Fakulteta i Sveučilišta.

U suradnji s Povjerenstvom za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, organizira, koordinira i provodi postupke vrjednovanja te razvija unutarnje mehanizme osiguravanja, unaprjeđivanja i promicanja kvalitete na Fakultetu.

Voditelj ureda: Marija Grgić, dipl.oec

Telefon:    031/533-061 lokal 606

Fax:           031/554-853

Email:       marija.grgic@fazos.hr

Lokacija:   I/162