Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Studij

Poslijediplomski specijalistički studij

Studiji

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek izradio je i već duži niz godina izvodi pet poslijediplomskih specijalističkih studija temeljenih na znanju iz poljoprivrede u različitim područjima.

Poslijediplomski specijalistički studiji Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda, Proizvodni sustavi u stočarstvu i Svinjogojstvo pružaju znanja iz grana stočarstvo, hranidba domaćih životinja, genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikororganizama dok poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom nudi znanja iz ekonomike, a poslijediplomski specijalistički studij Zaštita bilja iz grane fitomedicina.

Poslijediplomski specijalistički studiji Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda, Proizvodni sustavi u stočarstvu, Svinjogojstvo te Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom traju tri semestra (1,5 godinu) i njihovim završetkom polaznik dobiva 90 ECTS bodova, dok poslijediplomski specijalistički studij Zaštita bilja traje 4 semestra (2 godine) i njihovim završetkom polaznik dobiva 120 ECTS bodova.

Razlozi za pokretanje poslijediplomskih specijalistički studija su pružanje mogućnosti diplomiranim inženjerima poljoprivrede, odnosno magistrima struke, da steknu usmjerena stručna znanja iz područja poljoprivrede te uz pomoć novih znanstvenih spoznaja i tehnologija, osobno doprinesu razvoju vlastitih proizvodnih jedinica.

Poslijediplomski specijalistički studij omogućuje polaznicima da tijekom cijelog života, ne samo proširuju i nadopunjuju već naučeno, već stječu potpuno nova znanja koja pružaju mogućnosti boljeg zapošljavanja i zarade.

Kompeticije koje polaznik specijalističkih studija stječe završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija su:

  1. Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda: polaznici stječu znanja o najnovijim spoznajama, propisima i tehnološkim rješenjima iz tematike kakvoće i sigurnosti u proizvodnji namirnica životinjskog podrijetla.
  2. Proizvodni sustavi u stočarstvu: polaznici stječu najnovije spoznaje i tehnološka rješenja iz proizvodnih sustava u stočarstvu, kao i tehnologijama animalnih proizvoda, kao dva bitna čimbenika u stočarskoj proizvodnji.
  3. Svinjogojstvo: polaznici mogu samostalno organizirati svinjogojsku proizvodnju te izravno primijeniti teorijska i praktična znanja.
  4. Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom: polaznici stječu najnovije znanstvene spoznaje o složenom sustavu donošenja poslovnih odluka i kriterija ekonomike poljoprivredne proizvodnje uz osnove makroekonomskog upravljanja te informacijskih sustava. Što omogućuje stvaranje visoko profesionalnih stručnjaka u upravljanju i organizaciji poljoprivrednih gospodarstava, bilo obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, bilo različitih oblika poljoprivrednih trgovačkih društava.
  5. Zaštita bilja: polaznici mogu samostalno prepoznavati (determinirati) biljne štetočinje, organizirati i provoditi mjere njihovoga suzbijanja, primijeniti teorijska i praktična znanja, izgrađivati etička načela u odnosu na kakvoću biljnih proizvoda, očuvanje biološke raznolikosti i zaštitu okoliša.