Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Diplomski sveučilišni studij - 2. godina

Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo

Pikaži detalje za

3. semestar

NAZIV MODULA KOORDINATOR MODULA NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI
VJEŽBE
TVAVLV
ECTS
Zajednički izborni moduli
0 0
0 0 0
0
Zajednički izborni moduli
0 0
0 0 0
0
Zajednički izborni moduli
0 0
0 0 0
0
Zajednički izborni moduli
0 0
0 0 0
0
Stručna praksa
0 0
75 0 0
6

4. semestar

NAZIV MODULA KOORDINATOR MODULA NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI
VJEŽBE
TVAVLV
ECTS
Diplomski rad
0 0
0 0 0
30