Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Studij

Diplomski sveučilišni studij

Studiji

Diplomski sveučilišni studiji Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek traju dvije godine, tj. četiri semestra. Studijskim programom propisani su u prvoj godini 10 obaveznih modula, a u drugoj godini diplomskog studija stručna praksa, različiti izborni moduli i diplomski rad. Po završetku diplomskog studija, tj. polaganjem propisanih ispita i obranom diplomskog rada, student stječe 120 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra inženjer/inženjerka uz naznaku struke (kratica naziva: mag. ing. agr.).

 

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek izvodi 7 diplomskih sveučilišnih studija:

 1. Diplomski sveučilišni studij Agroekonomika (akademski naziv magistar/magistra inženjer/ inženjerka agroekonomike)
 2. Diplomski sveučilišni studij Bilinogojstvo (akademski naziv magistar/magistra inženjer/ inženjerka bilinogojstva)
  • smjer Biljna proizvodnja
  • smjer Ishrana bilja i tloznanstvo
  • smjer Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
  • smjer Zaštita bilja
 3. Diplomski sveučilišni studij Ekološka poljoprivreda (akademski naziv magistar/magistra inženjer/ inženjerka ekološke poljoprivrede)
 4. Diplomski sveučilišni studij Mehanizacija (akademski naziv magistar/magistra inženjer/ inženjerka mehanizacije)
 5. Diplomski sveučilišni studij Povrćarstvo i cvjećarstvo (akademski naziv magistar/magistra inženjer/ inženjerka povrćarstva i cvjećarstva)
 6. Diplomski sveučilišni studij Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo (akademski naziv magistar/magistra inženjer/ inženjerka voćarstva, vinogradarstva i vinarstva)
  • smjer Voćarstvo
  • smjer Vinogradarstvo i vinarstvo
 7. Diplomski sveučilišni studij Zootehnika (akademski naziv magistar/magistra inženjer/ inženjerka zootehnike)
  • smjer Hranidba domaćih životinja
  • smjer Lovstvo i pčelarstvo
  • smjer Specijalna zootehnika

 

Nakon diplomskog studija pristupnici mogu nastaviti studij na jednom od poslijediplomskih doktorskih studija na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, srodnim doktorskim studijima na osječkom Sveučilištu ili drugdje u Hrvatskoj i izvan nje.

 

Opći cilj diplomskih sveučilišnih studija je studentima pružiti obrazovanje visokog akademskog standarda utemeljeno na suvremenim znanstvenim spoznajama kako bi stekli suvremena znanja iz područja poljoprivrede.