Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Studij

Studijskim programima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek provodi se visoko obrazovanje kroz dvije vrste studija: sveučilišne studije i stručne studije. Stručni studiji obuhvaćaju razinu preddiplomskih studija, a sveučilišni studiji obuhvaćaju tri razine:

1) preddiplomski studiji,

2) diplomski studiji i

3) poslijediplomski studiji.

 

Studenti Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek upisuju preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda uz izbor jednog od pet smjerova:

 1. Agroekonomika
 2. Bilinogojstvo
 3. Hortikultura
 4. Mehanizacija
 5. Zootehnika.

Navedeni smjerovi u provedbi su od akademske 2005./2006. godine, osim smjera Hortikultura koji je u provedbi od 2008./2009. godine. Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda traje tri godine. Prvi semestar zajednički je za sve smjerove i sastoji se od 6 obveznih predmeta koji studentu omogućavaju stjecanje znanja i vještina neophodnih za nastavak studija. Drugi semestar također sadrži 6 obveznih predmeta, od kojih 2 zajednička za sve smjerova, a ostali su uglavnom specijalizirani za samo jedan smjer ili zajednički za pojedine smjerove. Tijekom druge godine studenti slušaju deset obveznih predmeta smjera, a u okviru treće godine četiri obvezna predmeta, predmet stručne prakse, četiri izborna predmeta i predmet završnog rada. Predmeti preddiplomskog studija, obvezni i izborni su jednosemestralni, tj. izvode se tijekom cijelog semestra. Predmeti imaju satnicu od 45 - 75 sati nastave uz 3 - 6 ECTS bodova. Student tijekom studiranja na sveučilišnom preddiplomskom studiju Poljoprivreda stječe ukupno 180 ECTS bodova. Studenti koji završe preddiplomski studij Poljoprivreda mogu nastaviti studirati na diplomskom studiju ili se mogu zaposliti u poslovnom svijetu, javnom sektoru ili društvu općenito.

Diplomski sveučilišni studiji Bilinogojstvo, Ekološka poljoprivreda, Mehanizacija, Agroekonomika i Zootehnika u provedbi su od akademske 2005./2006. godine, a studiji Povrćarstvo i cvjećarstvo te Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo od 2009./2010. godine.

Diplomski sveučilišni studij traje dvije godine i njegovim završetkom stječe se 120 ECTS bodova. Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek provodi 8 diplomskih studija, od kojih četiri imaju različite smjerove:

1. Agroekonomika

2. Bilinogojstvo, smjerovi:

- Biljna proizvodnja

- Ishrana bilja i tloznanstvo

- Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo

- Zaštita bilja

3. Ekološka poljoprivreda

4. Mehanizacija

5. Povrćarstvo i cvjećarstvo

6. Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, smjerovi:

- Vinogradarstvo i vinarstvo

– Voćarstvo

7. Zootehnika, smjerovi:

- Hranidba domaćih životinja

- Lovstvo i pčelarstvo

- Specijalna zootehnika

8. Digital Agriculture

- Plant Production Major

- Animal Production Major

Prva godina studija sastoji se od 10 obveznih predmeta. U drugoj godini studenti u III. semestru upisuju obvezni predmet stručne prakse i u dogovoru s mentorom biraju četiri predmeta sa zajedničke liste izbornih predmeta diplomskih studija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. U IV. semestru studenti izrađuju diplomski rad. Izrada diplomskog rada uključuje istraživački rad pri čemu student upoznaje osnove znanstvenog pristupa analiziranju stručnih i proizvodnih problema, što uključuje analizu podataka i zaključivanje ili se može temeljiti na obradi literaturnih podataka o odabranoj temi kada predstavlja pregledni rad. Predmeti diplomskog studija imaju 75 sati nastave uz 6 ECTS bodova. Stručna praksa traje 10 dana i također donosi 6 ECTS bodova. Izrada diplomskog rada donosi 30 ECTS bodova.

Graduate Study Programme Digital Agriculture is based on the insights on the need of educating the experts from fi elds of agronomy, with the basics of information and communication technologies that are necessary for applying the new technologies, as well as development of new technologies in agricultural production. The programme is compliant with the needs of economy and educational system, and it shows a significant step forward.

 

The first year of study consists of 14 compulsory courses. When enrolling for the second year, the student chooses Plant Production Major or Animal Production Major. In the second year, there are compulsory and elective courses, including two internships, one in each semester. The Digital Agriculture study consists of a large number of courses, but the courses are of a smaller scope (20-50 teaching hours with 2-5 ECTS credits) so that no single exam is too extensive. During the 4th semester, the student prepares a diploma thesis, which can be predominantly scientific, professional or review in nature. The topic of the diploma thesis can be related to one of the professional internships during the 2nd year of study.

 

Razina poslijediplomskih studija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek obuhvaća poslijediplomski doktorski studij Poljoprivredne znanosti i 5 poslijediplomskih specijalističkih studija. Poslijediplomski doktorski studij Poljoprivredne znanosti provodi se od 2008./2009. godine, a polaznik stječe 180 ECTS bodova završetkom jednog od 8 smjerova studija (1. Agroekonomika 2. Agrokemija 3. Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo 4. Zaštita bilja  5. Stočarstvo 6. Hranidba životinja i tehnologija stočne hrane 7. Lovstvo i kinologija 8. Tehnički sustavi u poljoprivredi).

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek provodi 5 poslijediplomskih specijalističkih studija:

 1. Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda
 2. Proizvodni sustavi u stočarstvu
 3. Svinjogojstvo
 4. Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom
 5. Zaštita bilja.

Poslijediplomski specijalistički studiji provode se od 2008./2009. godine, traju 3 semestra i polaznik završetkom stječe 90 ECTS bodova. Izuzetak je poslijediplomski specijalistički studiji Zaštita bilja koji traje 4 semestra i polaznik završetkom stječe 120 ECTS bodova.

Stručni studiji Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek u provedbi su po modelu u skladu s Bolonjskim procesom od akademske godine 2005./2006. Od akademske godine 2019./2020., studenti mogu upisati sljedeće stručne studije:

 1. Bilinogojstvo, smjer: Ratarstvo
 2. Zootehnika.

Stručni studiji traju tri akademske godine i polaznik završetkom stječe 180 ECTS bodova. U prvom semestru četiri su predmeta istovjetna na svim stručnim studijima, a dva predmeta su specijalizirana za pojedine studije. Tijekom druge akademske godine student ima 12 predmeta uključujući 4 predmeta stručne prakse, a u trećoj akademskoj godini 10 predmeta uključujući 6 predmeta stručne prakse i završni rad.

Studenti koji završe preddiplomski stručni studij mogu nastaviti studirati na diplomskom sveučilišnom studiju Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek uz obvezno polaganje razlikovnih ispita ovisno o izabranom diplomskom sveučilišnom studiju, mogu nastaviti studij na stručnim diplomskim studijima na veleučilištima i visokim školama ili se mogu zaposliti u poslovnom svijetu u stručnim zanimanjima i neposredno uključiti u radni proces. Lista razlikovnih ispita za stručne prvostupnike objavljena je na web stranici Fakulteta i dostupna je studentima.