Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Rang liste za upis u I. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija

Rang liste za upis u I. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija (PDF)

Upisi na 1. godinu prijediplomskog studija Poljoprivreda (svi smjerovi) za akademsku godinu 2023. / 2024. u jesenskom
upisnom roku

Rang lista i upute za upis studenata koji su pravo upisa stekli na temelju razredbenog postupka

 

Upisi na 1. godinu prijediplomskog studija Poljoprivreda (svi smjerovi) za akademsku godinu 2023. / 2024. u jesenskom upisnom roku za pristupnike koji su pravo upisa stekli na temelju rezultata državne mature

Upisi na prijediplomski studij Poljoprivreda (svi smjerovi) u akademskoj godini 2023./2024. odvijat će se online putem Studomata na poveznici online upisi.

Obavezno je prije online upisa popuniti prijavu putem poveznice prijava.

Prijavu je moguće napraviti tijekom 19. i 20. rujna u vremenu od 9:00 do 13:00 sati. U prijavi obavezno navesti e-mail adresu koju koristite, na koju Vam možem poslati korisničke podatke za upis putem Studomata. Nakon što dobijete korisničke podatke, možete pristupiti upisima putem Studomata preko poveznice online upisi.

Upute za upis preko Studomata dostupne su OVDJE. U slučaju nejasnoća oko upisa putem Studomata nazvati na 031 554 844 ili 031 554 901 (Studenska služba).

 

Upisi će započeti u srijedu 20. rujna 2023. u 8.00 sati i trajat će do petka 22. rujna 2023. do 13.00 sati.

Potpisivanje Ugovora i Privole za obradu osobnih podataka biti će organizirano 2. listopada 2023. godine nakon pozdravne riječi dekana.

 

Za prijave je potrebno prethodno pripremiti sljedeću dokumentaciju u digitalnom obliku:

  • digitalna fotografija studenta (minimalno 1200px širine ili na mobitelu postavke Kvaliteta slike: Standardna ili Visoka) u .jpg formatu (fotografirati se ispred čiste svijetle pozadine / zida),
  • fotografija prednje strane osobne iskaznice (pdf),
  • fotografija stražnje strane osobne iskaznice (pdf),
  • preslika svjedodžbe o položenoj državnoj maturi. Kandidati koji do termina upisa ne budu imali Svjedodžbu o položenoj državnoj maturi, Svjedodžbu će naknadno poslati na mail studentska@fazos.hr
  • preslika svjedodžbi svih razreda srednje škole
  • fotografija ili dokument potvrde o uplaćenim troškovima upisa ( primjerak plaćene uplatnice). Troškovi upisa 40,00 eura, za projekte Studentskog zbora Sveučilišta 7,00 eura te 3,98 eura na ime police osiguranja od nesretnog slučaja. Iznos svih troškova, ukupno 50,98 eura treba se uplatiti jednom uplatnicom na račun Fakulteta na IBAN broj računa primatelja: HR1725000091102019470, Addiko Bank d.d., Model HR00, Poziv na broj primatelja: OIB studenta, Opis plaćanja: troškovi upisa/projekti studentskog zbora/osiguranje
  • fotografija ili dokument potvrde o uplaćenim troškovima školarine, ako ju je potrebno platiti ( primjerak plaćene uplatnice). Trošak školarine u iznosu  1.120,00 eurauplaćenih na račun Fakulteta na IBAN: HR1725000091102019470, Addiko Bank d.d.. Ako student ima ovaj trošak, potrebno je imati ODVOJENE uplatnice za ovaj trošak i prethodno navedeni trošak (50,98 €).

 

Primjeri uplatnica: