Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Prijediplomski stručni studij - 1. godina

Agrarno poduzetništvo

Pikaži detalje za

1. semestar

NAZIV MODULA KOORDINATOR MODULA NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI
VJEŽBE
TVAVLV
ECTS
Tjelesna i zdravstvena kultura
0 0
30 0 0
1
Matematika
Maja Petrač
45 0
0 30 0
6
Primjena računala u poljoprivredi
30 15
0 30 0
6
Njemački jezik
Tihomir Živić
30 0
0 45 0
6
Engleski jezik
30 0
0 45 0
6
Agroekonomika
Dario Iljkić
60 15
0 0 0
6
Počela ekonomije
Željko Barač
50 25
0 0 0
6