Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Studij

Prijediplomski stručni studij

Studiji

Preddiplomski stručni studiji Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek traju tri godine, tj. šest semestara i izvode se u Osijeku, sjedištu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Svi preddiplomski stručni studiji imaju 4 zajednička modula tijekom 1. godine studija. Tijekom druge godine studija u trećem (III) i četvrtom (IV) semestru su dva modula stručne prakse, dok su u trećoj godini studija tijekom petog (V) i šestog (VI) semestra po tri modula stručne prakse. Po završetku preddiplomskog stručnog studija, tj. polaganjem propisanih ispita i završnog rada, student stječe 180 ECTS bodova i stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka (kratica naziva: bacc. ing. agr.).

 

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek izvodi 2 preddiplomska stručna studija:

  1. Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, smjer Ratarstvo (stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka bilinogojstva)
  2. Preddiplomski stručni studij Zootehnika (stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka zootehnike)

Nakon preddiplomskog stručnog studija pristupnici mogu nastaviti studij na diplomskim stručnim studijima na veleučilištima ili na diplomskim studijima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek uz polaganje propisanih razlikovnih ispita. Također, stručni prvostupnici mogu nastaviti studirati na diplomskim studijima na drugim sveučilištima u Hrvatskoj, sukladno propisanim uvjetima upisa na pojedinom sveučilištu i visokom učilištu.

 

Opći cilj preddiplomskih stručnih studija je studentima pružiti obrazovanje visokog akademskog standarda utemeljeno na suvremenim znanstvenim spoznajama kako bi stekli suvremena znanja iz područja poljoprivrede, te vještine potrebne za primjenu tehnologija u području poljoprivrede.