Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Ustrojstvo

Fakultetsko vijeće

Fakultetsko je vijeće stručno vijeće Fakulteta koje čine svi nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja, predstavnici nastavnika, suradnika i stručnih suradnika te predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija.

Fakultetsko vijeće donosi Statut i ostale opće akte Fakulteta, bira dekana i prodekane, pokreće i provodi postupke izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja, donosi proračun i završni račun Fakulteta, odlučuje o svim pitanjima vezanim za nastavnu, znanstvenu i stručnu djelatnost Fakulteta te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Sveučilišta u Osijeku, Statutom Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku te drugim općim aktima Sveučilišta i Fakulteta.