Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Alumni FAZOS

Dobro došli na službene stranice ALUMNI FAZOS udruge bivših studenata i prijatelja Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Udruga je neprofitna pravna osoba osnovana 18. prosinca 2012.

Ciljevi udruge su:

 • očuvanja tradicije Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, promicanja ugleda Fakulteta u Republici Hrvatskoj i u svijetu,
 • skrbljenja za razvitak i napredak Fakulteta,
 • izgradnje, jačanje veza i suradnje između bivšeg studenata Fakulteta radi ostvarivanja njihove trajne i uzajamne zajedničke koristi i interesa,
 • razvijanja suradnje između Fakulteta i tvrtki ili organizacija u kojima rade bivši studenti fakulteta,
 • unaprjeđenja djelatnosti, kvaliteta studiranja, nastavnih procesa i znanstvenog rada na Fakultetu,
 • poticanja i unapređivanja stručnih, znanstvenih i praktičnih aktivnosti članova Udruge,
 • pomoći Fakultetu u marketingu i promociji,
 • pomoći potencijalnim studentima pri odabiru studija te sadašnjim studentima tijekom studija i kasnije pri zapošljavanju,
 • međusobne pomoći članova pri usavršavanju i zapošljavanju,
 • promicanje ugleda inženjerske poljoprivredne struke te njegovanja i razvijanja etike inženjerskog poziva,
 • utjecanja na stvaranje javnog stručnog i znanstvenog mišljenja o svim bitnim pitanjima razvoja u stručnim i znanstvenim poljima poljoprivrede, ekologije i zaštite okoliša,
 • utjecanja na razvitak i napredak spoznaje o potrebi očuvanja prirode i čovjekova okoliša,
 • unapređenja veza između stručnjaka i znanstvenika,
 • prikupljanja donacija i članarina za stipendije studenata Fakulteta, projekte Fakulteta i aktivnosti Udruge, uspostavljanje zaklada
 • poticanja i uspostavljanja veza i suradnje Fakulteta i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i u svijetu, te uspostavljanja i razvijanja suradnje sa sličnim udrugama kod nas i u svijetu.
 • izdavanje znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija iz područja svoje djelatnosti

 

Pozivamo Vas na redovitu i izbornu skupštinu Alumni udruge bivših studenata i prijatelja Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek u utorak, 19. prosinca 2023. godine u 15 sati u prostorijama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, Osijek (Fakultetska vijećnica, prvi kat, sobe 158 i 159).

 

Za skupštinu je predviđen sljedeći dnevni red:

 1. Otvaranje skupštine i izbor radnog predsjedništva
 2. Imenovanje zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
 3. Izvješće predsjednika o radu udruge
 4. Blagajničko izvješće
 5. Rasprava o izvješćima
 6. Davanje razriješnice dosadašnjim tijelima udruge
 7. Izbor predsjednika udruge
 8. Izbor potpredsjednika udruge
 9. Izbor upravnog odbora
 10. Izbor nadzornog odbora
 11. Izbor likvidatora
 12. Izbor tajnika
 13. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje
 14. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za upis promjena u registar udruga
 15. Razno

 

Očekujući Vaš dolazak srdačno Vas pozdravljamo