Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Doktorske disertacije

Popis obranjenih doktorskih radova na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek od 31. srpnja 2013. godine

RB Autor Datum obrane Naziv doktorata Mentor Pregled (PDF verzija)
1. Dr. sc. Vjekoslav Tadić 17.11.2013. Utjecaj tehničkih čimbenika raspršivanja na pokrivenost lisne površine u trajnim nasadima Prof. dr. sc. Đuro Banaj PDF
2. Dr. sc. Monika Marković 06.12.2013. Utjecaj navodnjavanja i gnojidbe dušikom na urod i kvalitetu zrna hibrida kukuruza (Zea mays L.) Prof. dr. sc. Jasna Šoštarić PDF
3. Dr. sc. Tina Bobić 18.06.2014. Povezanost morfoloških, muznih i zdravstvenih značajki vimena krava Prof. dr. sc. Pero Mijić PDF
4. Dr. sc. Vlado Babić 18.07.2014. Procjena stabilnosti kvantitativnih svojstava hibrida kukuruza Prof. dr. sc. Vlado Guberac PDF
5. Dr. sc. Nataša Romanjek Fajdetić 28.04.2014. Utjecaj supstrata na dinamiku prinosa i sadržaj Pb, Cd, Fe i Zn u plodu šampinjona Agaricus bisporus Doc. dr. sc. Brigita Popović PDF
6. Dr. sc. Bojana Brozović 18.07.2014. Utjecaj ozimih pokrovnih usjeva na populaciju korova u ekološkom uzgoju kukuruza kokičara (Zea mays everta Sturt.) Prof. dr. sc. Bojan Stipešević PDF
7. Dr. sc. Hava Mahmutović 09.10.2014. Utjecaj genotipa i sustava držanja na kvalitetu pačjeg mesa dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik, prof.emer. PDF
8. Dr. sc. Draženko Budimir 06.11.2014. Utjecaj okolišnih i genetskih čimbenika na sadržaj ureje u mlijeku krava holštajn pasmine Prof. dr. sc. Pero Mijić PDF
9. Dr. sc. Ivana Klarić 14.11.2014. Proizvodni i zdravstveni učinci propolisa i pčelinje peludi kao dodataka hrani tovnih pilića prof. dr. sc. Matija Domaćinović PDF
10. Dr. sc. Dragan Solić 06.02.2015. Predviđanje trajanja servisnog razdoblja krava prema količini i sastavu mlijeka na početku laktacije izv. prof. dr. sc. Vesna Gantner PDF
11. Dr. sc. Dario Iljkić 06.02.2015. Genotipski i agroekološki utjecaji na koncentracije mikroelemenata i prinos kukuruza izv. prof. dr. sc. Mirta Rastija PDF
12. Dr. sc. Vladimir Zebec 07.05.2015. Dinamika kalija i usporedba metoda za određivanje pristupačnog kalija u tlima istočne Hrvatske izv. prof. dr. sc. Domagoj Rastija PDF
13. Dr. sc. Boris Lukić 08.05.2015. Primjena genomskih informacija u selekciji nerasta na koncentracije skatola i androstenona prof. dr. sc. Goran Kušec PDF
14. Dr. sc. Vesna Tomaš 11.05.2015. Biološka kontrola jabučnog savijača (Cydia pomonella L.) u sustavu integrirane zaštite prof. dr. sc. Mirjana Brmež PDF
15. Dr. sc. Manuela Grčević 05.06.2015. Obogaćivanje konzumnih jaja luteinom dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik, prof.emer. PDF
16. Dr. sc. Ankica Sarajlić 09.07.2015. Utjecaj abiotskih čimbenika na pojavu kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis Hübner) prof. dr. sc. Emilija Raspudić PDF
17. Dr. sc. Davor Balaž 10.07.2015. Konkurentnost hrvatske proizvodnje i prerade pšenice na tržištu Europske unije prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić PDF
18. Dr. sc. Neška Vukšić 10.07.2015. Utjecaj selena na raspodjelu teških metala u tkivima jelena lopatara (Dama dama L.)“ prof. dr. sc. Marcela Šperanda PDF
19. Dr. sc. Marija Ravlić 04.12.2015. Alelopatsko djelovanje nekih biljnih vrsta na rast i razvoj usjeva i korova izv. prof. dr. sc. Renata Baličević PDF
20. Dr.sc Zvonko Radan 08.03.2016. Adaptibilnost hibrida kukuruza u različitim megaokolinama prof.dr.sc Vlado Guberac PDF
21. Dr.sc Marija Špoljarević 15.03.2016. Fiziološki odgovor kultivara soje na abiotski stres prof.dr.sc. Tihana Teklić PDF
22. Dr.sc. Božica Japundžić Palenkić 25.04.2016. Usporedba metoda određivanja kationskog izmjenjivačkog kapaciteta tala istočne Hrvatske prof.dr.sc. Domagoj Rastija PDF
23. Dr.sc. Ana Crnčan 27.04.2016. Višekriterijski mode! odlučivanja u strateškome planiranju proizvodnje konzumnih jaja doc.dr.sc. Lari Hadelan PDF
24. Dr.sc. Jelena Kristić 24.05.2016. Primjena modeia upravljanja kvalitetom (TQM) u povećanju konkurentnosti poljoprivrednih subjekata izv.prof.dr.se. Jadranka Deže PDF
25. Dr.sc. Vice Čuljak 06.06.2016. Utjecaj imunoglobulina G (igG) na zdravstveni status i proizvodna svojstva prasadi do odbića prof.dr.sc. Goran Kušec PDF
26. Dr.sc. Viktor Šegrt 10.06.2016. Mogućnost reintrodukcije trčke skvržulje (Perdix perdix L.) u staništa kontinentalne Hrvatske doc.dr.sc. Ivica Bošković PDF
27. Dr.sc. Nenad Nekvapil 11.07.2016. Utjecaj jelenske divljači na šumska staništa Moslavačke gore izv.prof.dr.sc. Siniša Ozimec PDF
28. Dr.sc. Maja Kočar (Matoša) 14.11.2016. Genetska varijabilnost svojstava kvalitete germplazme soje (Glycine max L. Merr.) prof.dr.sc. Sonja Vila PDF
29. Dr.sc. Maja Gregić 09.12.2016. Sposobnost prilagodbe preponskih konja na stres nakon treninga različitih intenziteta prof.dr.sc. Mirjana Baban PDF
30. Dr.sc. Emilija Cimerman 09.12.2016. Utjecaj terminalnog nerasta na svojstva polovica i mesa podrijetlom od ženskih i muških kastriranih, imuno-kastriranih i nekastriranih svinja doc.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec PDF
31. Dr.sc. Ivana Varga 11.11.2016. Utjecaj vegetacijskog prostora i genotipa na pokazatelje produktivnosti fotosinteze, prinos i kvalitetu korijena šećerne repe prof.dr.sc. Manda Antunović PDF
32. Dr.sc. Monika Tkalec 06.02.2017. Tehnologija uzgoja presadnica Rosa canina L. i Pelargonium zonale L. u kulturi tkiva i njihova adaptacija u različitim supstratima prof.dr.sc. Nada Parađiković PDF
33. Dr.sc. Tomislav Koturić 20.03.2017. Intenzitet rasta i razvoja predželudaca teladi hranjene različitim udjelima nerazgradivog škroba i bjelančevina u buragu prof.dr.sc. Matija Domaćinović PDF
34. Dr.sc Maja Mazur 24.03.2017. Morfološka i molekularna komparativna analiza dihaploidnih i F2 samooplodnih linija u selekciji kukuruza prof.dr.sc. Sonja Vila PDF
35. Dr.sc. Željka Klir 12.04.2017. Utjecaj dodatka pogače sjemenki bundeve i ekstrudiranog lana u hrani koza na proizvodna svojstva, masnokiselinski sastav mlijeka i metabolički profil prof.dr.sc. Zvonko Antunović PDF
36. Dr.sc. Kristina Gvozdanović 14.06.2017. Identifikacija pasmine i autentifikacija proizvoda crne slavonske svinje analizom DNK doc.dr.sc. Vlado Margeta PDF
37. Dr.sc. Pavo Lucić 09.02.2018. Biljne supstance i inertna prašiva - prirodne formulacije insekticida u kontroli skladišnih kukaca prof.dr.sc. Vlatka Rozman PDF
38. Dr.sc. Darko Dimić 08.06.2018. Kritično razdoblje zakorovljenosti u proizvodnji soje na području Vukovarsko-srijemske županije prof.dr.sc. Edita Štefanić PDF
39. Dr.sc. Mirjana Martić 12.06.2018. Biofortifikacija pšenice željezom i cinkom prof.dr.sc. Zdenko Lončarić PDF
40. Dr.sc. Daria Galić Subašić 12.12.2018. Utjecaj navodnjavanja, gnojidbe dušikom i genotipa na prinos i kakvoću soje (Glycine max (L.) Merr.) prof.dr.sc. Mladen Jurišić PDF
41. Dr.sc. Davor Petrović 14.12.2018. Odnos selektivnog i konvencionalnog raspršivanja te njihov utjecaj na depozit i zanošenje tekućine prof.dr.sc. Đuro Banaj PDF
42. Dr.sc. Marin Kovačić 18.12.2018. Utjecaj selekcije na osobine medonosne pčele (Apis mellifera carnica) na području Hrvatske prof.dr.sc. Zlatko Puškadija PDF
43. Dr.sc. Jurica Jović 21.03.2019. Utjecaj mikrobiološkog pripravka i gnojidbe fosforom na prinos, kvalitetu i klijavost sjemena soje i kukuruza u kiselim tlima prof.dr.sc. Suzana Kristek PDF
44. Dr.sc. Domagoj Zimmer 22.03.2019. Optimalno opremanje poljoprivrednih strojeva gospodarstava sredstvima poljoprivredne mehanizacije prof.dr.sc. Luka Šumanovac PDF
45. Dr.sc. Daniel Rašić 31.05.2019. Agrokemijski pokazatelji plodnosti tla i učinak subvencionirane analize tla na području istočne Hrvatske prof.dr.sc. Vesna Vukadinović PDF
46. Dr.sc. Mirjana Delić-Jović 13.09.2019. Primjena caklastog endosperma kukuruza u tovu pilića na proizvodne rezultate, oksidativni status i klaonička svojstva prof.dr.sc. Matija Domačinović PDF
47. Dr.sc. Ida Parčetić-Kostelac 20.09.2019. Razina oksidacijskog stresa u uvjetima intenzivnog fizičkog napora u lovačkih pasmina pasa prof.dr.sc. Marcela Šperanda PDF
48. Dr.sc. Željko Barač 15.11.2019. Odnos nekih eksploatacijskih činitelja na pojavu buke i vibracija kao ergonomskih pokazatelja izv.prof.dr.sc. Ivan Plaščak PDF
49. Dr.sc. David Kranjac 17.07.2020. Model parcijalne ravnoteže stočarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić PDF
50. Dr.sc. Anamarija Banaj 15.07.2020. Kvaliteta rada pneumatskih sijačica s podtlakom pri različitim sustavima sjetve kukuruza doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić PDF
51. Dr.sc. Sunčica Guberac 09.01.2020. Asocijativna analiza fenotipskih svojstava hesaploidne pšenice i molekularnih markera prof. dr. sc. Sonja Vila PDF
51. Dr.sc. Ivo Rešić 16.07.2020. Utjecaj mikrobiološkog pripravka i gnojidbe dušikom na prinos i kvalitetu korijena šećerne repe prof. dr. sc. Suzana Kristek PDF
52. Dr.sc. Ivan Varnica 15.01.2021. Agromorfološka različitost germplazme soje izv. prof. dr. sc. Sonja Petrović PDF
53. Dr.sc. Toni Kujundžić 10.03.2021. Učinkovitost različitih mjera zaštite u suzbijanju Botrytis cinerea Pers. i utjecaj na urod te kakvoću grožđa i mošta cv. Cabernet sauvignon (Vitis vinifera L.) prof. dr.sc. Karolina Vrandećić PDF
54. Dr.sc. Vlado Jumić 19.07.2021. Razvoj rogovlja jelena običnog (Cervus elaphus L.) u kontroliranom uzgoju prof. dr.sc. Tihomir Florijančić PDF
55. Dr.sc. Tomislav Dumić 28.07.2021. Ekološka i genetska obilježja ektoparazita divljih papkara iz različitih staništa u Hrvatskoj prof. dr.sc. Tihomir Florijančić PDF
56. Dr.sc. Stipo Benak 12.11.2021. Utjecaj sirutke i izvora lako probavljivih proteina u starter smjesama na proizvodna svojstva i razvoj probavnog sustava rano zalučene teladi prof. dr. sc. Zvonimir Steiner PDF
57. Dr.sc. Miodrag Komlenić 10.12.2021. Kakvoća sirovine i baranjskog kulena (OZP) iz različitih proizvodnih lanaca izv. prof. dr. sc. Ivona Djurkin Kušec PDF
58. Dr.sc. Josipa Puškarić 16.03.2022. Nematode kao bioindikatori stanja ekosustava tla u konsocijaciji drvenastih vrsta i poljoprivrednih kultura Prof. dr. sc. Mirjana Brmež PDF
59. Dr.sc. Damir Matošević 17.03.2022. Utjecaj koncentracije digestata u hranjivoj otopini na prinos i kvalitetu vodene leće u svrhu proizvodnje bioplina prof. dr. sc. Davor Kralik PDF
60. Dr.sc. Goran Vučković 06.06.2022. Analiza fenotipske i genetske varijabilnosti proizvodnih svojstava mliječnih goveda uslijed toplinskog stresa prof. dr. sc. Vesna Gantner PDF
61. Dr.sc. Dubravka Živoder 25.05.2022. Marketinške implikacije označavanja domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda putem prepoznatljivih oznaka i zaštićenih znakova prof. dr. sc. Mirna Leko-Šimić PDF
62. Dr.sc. Robert Benković 14.07.2022. Eksploatacijski pokazatelji sredstava poljoprivredne mehanizacije i tvorba prinosa pri različitim sustavima obrade tla prof.dr.sc. Luka Šumanovac PDF
63. Dr. sc. Sanja Jelić Milković 21.07.2022. Utjecaj društvenih zahtjeva na potrošački odabir mesa crne slavonske svinje Prof. dr. sc. Ružica Lončarić PDF
64. Dr. sc. Dejan Bošnjak 23.09.2022. Optimizacija mikropropagacije borovnice (Vaccinium corymbosum L.) primjenom nanobiotehnologije u tekućem imerznom (TIB/TIS) sustavu bioreaktora prof. dr. sc. Aleksandar Stanisavljević PDF
65. Dr. sc. Vedran Orkić 21.10.2022. Varijabilnost svojstava sjemena hrvatske germplazme pšenice prof. dr. sc. Vlado Guberac PDF
66.

Dr. sc. Sanja Grubišić Šestanj

07.11.2022. Biorasploživost K, Ca, Mg, Mn, Fe, Zn i Se iz pšenične trave (Triticum aestivum L.)  prof. dr. sc. Andrijana Rebekić PDF
67.

Dr. sc. Magdalena Matić

14.12.2022.

Fiziološki odgovor genotipova pšenice ovisno o infekciji Fusarium vrstama i gnojidbi dušikom prof. dr. sc. Karolina Vrandečić PDF
68.

Dr. sc. Luka Drenjančević

14.12.2022.

Fenotipska stabilnost gen kolekcije pšenice prof. dr. sc. Sonja Petrović PDF
69.

Dr. sc. Marija Kristić

17.12.2022.

Biološki aktivne komponente pšenične trave (Triticum aestivum L.) uzgajane u promjenjivim ekološkim uvjetima

Izv. prof. dr. sc. Miroslav Lisjak

PDF
70.

Dr. sc. Boris Ravnjak

27.01.2023.

Biofortifikacija lisnatog povrća selenom uz primjenu nanobiotehnologije

prof. dr. sc. Tomislav Vinković PDF
71.

Dr. sc. Helena Žalac

06.07.2023.

Modeliranje biljne proizvodnje u konsocijacijskim sustavima oraha i ratarskih kultura

Izv. prof. dr. sc. Vladimir Ivezić PDF
72. 

Dr. sc. Ivana Jožef

13.07.2023.

Razvoj modela rane procjene pojavnosti mastitisa mliječnih krava uporabom tehnologija preciznog mliječnog govedarstva

Prof. dr. sc. Vesna Gantner PDF
73.

Dr. sc. Ana Radanović

16.10.2023.

Obogaćivanje jaja s N-3 polinezasićenim masnim kiselinama i utjecaj konzumacije jaja na ljudsko zdravlje

Prof. dr. sc. Zlata Kralik  PDF
74.

Dr. sc. Mirna Volenik

13.12.2023.

Uporaba fluorescencije klorofila a u indirektnoj selekciji za agronomska svojstva kukuruza

Prof. dr. sc. Sonja Vila  PDF
75.

Dr. sc. Lucija Galić

06.02.2024.

Biofortifikacija lisnatog povrća i soje selenom

Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić          PDF
76.

Dr. sc. Jakov Jurčević

09.02.2024

Utjecaj dodatka biofortificiranog i nano selena (Se) u hranidbi zalučene prasadi na proizvodna svojstva, zdravstveni status i antioksidativnu aktivnost

Izv. prof. dr. sc. Vladimir Margeta         PDF