Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Centralna agrobiotehnička analitička jedinica

Ocjena zadovoljstva korisnika
Obrazac

Zahtjev za unos uzoraka za analizu tla                 Obrazac

Podaci o uzorku tla
Obrazac

Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta
Link

Prijem uzorka tla i organskih gnojiva na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek vrši se svaki radni dan od 8 do 13 sati u prostoriji 030 u periodu kako to propisuje Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta.

PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA PRAĆENJE STANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA Članak 28. stavak 5. "Ispitivanje plodnosti tla za poljoprivredno zemljište osim za ribnjake, obavlja se u vremenskom periodu od 1. lipnja do 31. listopada, na oranicama nakon žetve usjeva, u višegodišnjim nasadima u jesensko-zimskom razdoblju poslije berbe, a prije primjene gnojiva." Iznimno od stavka 5. ovoga članka uzorci se mogu uzimati i izvan navedenog roka primjereno agrotehničkim zahvatima pojedinih kultura i agroekološkim uvjetima.

Osoba za kontakt Željka Greger, dipl. ing, stručni savjetnik tel : +385953021650

CIJENA ZA STANDARDNI SET ANALIZA S GNOJIDBENOM PREPORUKOM

Cjenik standardne analize tla (kontrola plodnosti) za ratarske usjeve i povrće (uključuje gnojidbenu preporuku)

Metoda ili opis analize

Cijena (EUR) bez PDV-a

Cijena (EUR) s PDV-om

Priprema uzorka, pH u 1M KCl, pH u H2O, hidrolitička kiselost ili CaCO3, humus, AL-P2O5 i AL-K2O

35,84

44,80

Cjenik standardne analize tla za višegodišnje nasade (uključuje dvije dubine i gnojidbenu preporuku)

Metoda ili opis analize

Cijena (EUR) bez PDV-a

Cijena (EUR) s PDV-om

Priprema uzorka, pH u 1N KCl, pH u H2O, ukupni N, hidrolitička kiselost ili CaCO3 humus, AL-P2O5, AL-K2O i izmjenjivi Ca

66,36

82,95

Cjenik analize organskog gnojiva, supstrata i fecesa

Metoda ili opis analize

Cijena (EUR) bez PDV-a

Cijena (EUR) s PDV-om

pH, suha tvar, vlaga, organski ugljik, ukupni N, amonijski dušik, nitratni dušik, ukupni  K i P, C/N odnos

 

69,02

86,27

     

 

SNIŽENJE OSNOVNE CIJENE OVISNO O BROJU UZORAKA

BROJ UZORAKA

POPUST

< 24

0

24 - 48

15 %

49 - 72

20 %

73 - 96

25 %

> 96

30 %

 

Centralna agrobiotehnička analitička jedinica (u daljnjem tekstu: CAAJ) je samostalna ustrojbena jedinica Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek (u daljnjem tekstu: Fakultet) osnovana 2021. godine, u okviru koje se odvijaju aktivnosti i djelatnosti vezane uz izvođenje praktične i laboratorijske nastave, boravak studenata u laboratorijima, obavljanje znanstvenog i/ili stručnog istraživačkog rada te drugih neophodnih laboratorijskih zadataka/ispitivanja i analiza. U okviru CAAJ-a utvrđena su jasna pravila ponašanja i rada u laboratorijima, pravila održavanja i korištenja laboratorijskog materijala i opreme, odlaganja otpadnih kemikalija te skladištenja i čuvanja kemikalija, sukladno zakonskim propisima i internim aktima Fakulteta. Temeljna uloga CAAJ-a je razvoj i osnaživanje istraživačkih timova, strateško planiranje opremanja laboratorija i održavanja opreme, optimiziranje eksploatacije opreme i prostora te izgradnja istraživačkih i analitičkih kapaciteta za prijavu i realizaciju projekata na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Cilj CAAJ-a je da svojim djelovanjem i provedbom mjera i aktivnosti u okviru svog djelokruga iskaže svijest, opredjeljenje i odgovornost za stalno unaprjeđivanje kvalitete djelovanja i aktivnosti koje su od značaja za Fakultet. CAAJ se sastoji od tri jedinice: Jedinica za utvrđivanje fenotipskih i proizvodnih svojstava, Jedinica za kvantitativnu analizu te Jedinica za preciznu instrumentalnu analitiku.

Radi osiguranja visoke kvalitete znanstvene i stručne analitičke djelatnosti u sklopu Centralne agrobiotehničke analitičke jedinice nalazi se i Centar za standardizaciju uzoraka, Jedinica za prijem specifičnih uzoraka te Jedinica za uzgoj (in vitro).

 

Voditelj Centralne agobiotehničke analitičke jedinice je prof. dr. sc. Karolina Vrandečić,

Jedinice za utvrđivanje fenotipskih i proizvodnih svojstava - izv. prof. dr. sc. Boris Đurđević

Jedinice za kvantitativnu analizu - prof. dr. sc. Marcela Šperanda

Jedinice za preciznu instrumentalnu analitiku - doc. dr. sc. Đurđica Kovačić

Sve aktivnosti i djelovanje Centralne agrobiotehničke analitičke jedinice propisane su Pravilnikom o radu Centralne agrobiotehničke analitičke jedinice.