Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Ustrojstvo

Centar za cjeloživotno učenje

Centar za cjeloživotno učenje je ustrojbena jedinica Fakulteta uspostavljena radi osiguravanja aktivnog i kontinuiranog sudjelovanja Fakulteta u procesu cjeloživotnog stručnog usavršavanja stručnjaka iz područja agronomije. Pridonosi kontinuiranom razvoju znanja i vještina potrebnih za cjeloživotno učenje koje će služiti zajednici i doprinositi razvoju društva u cjelini.
Rad centra za cjeloživotno učenje organizira i vodi voditelj Centra za cjeloživotno učenje.

Radom Centra, pored voditelja, rukovodi Programsko vijeće Centra za cjeloživotno učenje:
1. prof. dr. sc. Zlatko Puškadija, predsjednik
2. prof. dr. sc. Đuro Banaj
3. prof. dr. sc. Bojan Stipešević
4. prof. dr. sc. Vesna Vukadinović
5. izv. prof. dr. sc. Andrijana Rebekić
6. izv. prof. dr. sc. Snježana Tolić
7. doc. dr. sc. Marija Ravlić

Programi cjeloživotnog učenja

Programi cjeloživotnog učenja Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek:


1. Program edukacije za obavljanje poslova Pčelara – napredni specijalistički tečaj suvremene tehnologije držanja pčela i integrirana kontrola nametnika – voditelj Prof. dr. sc. Zlatko Puškadija
2. Program edukacije za obavljanje poslova Proizvodnja mlijeka i proizvoda dodane vrijednosti od mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima – voditelj prof. dr. sc. Pero Mijić
3. Stručnjak za ruralnu ekonomiju – voditelj prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić
4. Upravljanje projektima u ruralnom razvoju – voditeljica izv. prof. dr. sc. Snježana Tolić
5. Program upravljanja nepoljoprivrednim djelatnostima na poljoprivrednim gospodarstvima – voditeljica prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić
6. Program osposobljavanja za obavljanje poslova proizvođača/ice povrća, cvijeća i voća u plastenicima – voditelj prof. dr. sc. Tomislav Vinković
7. Program dopunske izobrazbe voditelja i djelatnika stanica za pregled tehničkih sustava u zaštiti bilja – voditelj izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Tadić
8. Program osnovne izobrazbe stručnog osposobljavanja voditelja i djelatnika stanica za pregled tehničkih sustava u zaštiti bilja – voditeljica dr. sc. Anamarija Banaj
9. Program osposobljavanja klasifikatora životinjskih trupova na liniji klanja – voditelj prof. dr. sc. Goran Kušec
10. Osnove zaštite bilja – voditeljica doc. dr. sc. Ankica Sarajlić
11. Zaštita bilja – voditeljica doc. dr. sc. Ankica Sarajlić
12. Poljoprivredni redar - voditelj prof. dr. sc. Danijel Jug
13. Izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida - voditeljica prof. dr. sc. Jasenka Ćosić