Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Ankete

Ankete

Ured prati kvalitetu studija na Fakultetu, obuhvaćajući praćenje cijelog studijskog programa za sva tri ciklusa obrazovanja: preddiplomski, diplomski i poslijediplomski, prati kvalitetu izvođenja nastave, provodi istraživanje i anketiranje studenata i nastavnika o izvođenju nastave, nastavnim sadržajima, literaturi, uvođenju novih pristupa i oblika izvođenja nastave, ispitima, kompetencijama, komunikaciji s nastavnicima, informiranosti studenata o studijskom programu, utjecaju studenata na sadržaj studijskih programa, izvođenju nastave te radnom opterećenju studenata